תמונות מתוך הפעילות בהיכלים השונים ברחבי הארץ

IMG_20191024_173635.jpg
IMG_20191024_170343.jpg
IMG_20191024_174509.jpg